>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 10-10-2006

Hội thảo quốc tế 1st IWOFM - 3rd IWONN (Hạ Long, 6-9/12/2006)

Hội thảo quốc tế 1st IWOFM - 3rd IWONN sẽ diễn ra tại TP Hạ Long từ 6-9/12/2006. Đăng ký trước ngày 15/10/2006.

Xem thông tin tại website:
http://www.ims.vast.ac.vn/conf/iwofm1-iwonn3/Index.htm