>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 08-11-2006

Lễ công bố quyết định công nhận chức danh GS, PGS năm 2006

THONG BAO

Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam tran trong kinh moi can bo, vien chuc den du.

Le cong bo quyet dinh va chuc mung cac can bo duoc cong nhan chuc danh Giao su, Pho Giao su nam 2006.
Thoi gian: 8h30 thu hai, 13/11/2006
Dia diem: Phong hop da nang, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi

Vien Vat ly va Dien tu co cac can bo sau day duoc cong nhan chuc danh Pho Giao su nam 2006:

1. Nguyen Hong Quang (Trung tam Vat ly ly thuyet)
2. Hoang Anh Tuan (Trung tam Vat ly ly thuyet)

---
Phòng Quản lý tổng hợp
Viện Vật lý và Điện tử