>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Ngày: 15-12-2014

Máy in HP400

Kính gửi các thành viên 2 Trung tâm VLLT & VLTT,

2 Trung tâm mới mua một máy in mới dùng chung đặt tại Phòng 208 thay thế cho máy in cũ (HP2300).

Các thông số của máy in mới (tạm gọi là HP400):

  • Chủng loại: HP LaserJet 400 M401dn
  • Chức năng: in đen trắng 2 mặt (duplex) A4, in qua mạng
  • Địa chỉ IP của máy in: 1.0.10.3

Cài đặt:

  • Trên Linux/Mac: Khi "add network printer" hệ điều hành sẽ tự động tìm thấy máy in.
  • Trên Windows: cần cài đặt cổng máy in gắn với số IP nêu trên, tương tự như cho máy in HP2055 (xem hướng dẫn đính kèm -- do anh Phùng Duy Khương soạn trước đây).

Trân trọng,
Trịnh Xuân Hoàng