>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Ngày: 19-12-2012

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Vật lý lý thuyết (1982-2012)

THỜI GIAN

Thứ Sáu, ngày 21-12-2012.

CHƯƠNG TRÌNH

  • 09h00 – 09h30: Đón tiếp đại biểu
  • 09h30 – 09h45: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
  • 09h45 – 10h00: Phát biểu của Giám đốc Trung tâm Vật lý lý thuyết
  • 10h00 – 11h30: Phát biểu của các đại biểu
  • 11h30 – 13h00: Tiệc chiêu đãi.

ĐỊA ĐIỂM

Lễ kỷ niệm tổ chức tại Hội trường tầng 3, Viện Vật lý, số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
Tiệc chiêu đãi tại sảnh tầng 1.