>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | >

Ngày: 25-08-2011

Mời các anh chị trong Hội đồng 2 Trung tâm VLLT và VLTT tham dự cuộc gặp mặt thân mật với anh Đàm Thanh Sơn tại Viện Vật lý

Thời gian: 14h00, thứ Sáu ngày 26/8/2011

Địa điểm: Phòng 208, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Hà Nội

Nội dung:
- Gặp mặt thân mật
- Trao đổi về khả năng tham gia của VLLT vào các hoạt động của Viện Cao cấp của Ngô Bảo Châu
- Trao đổi về sự hợp tác của ĐT Sơn với các hoạt động của 2 TT VLLT&VLTT (Nghiên cứu, Hội nghị VLLT, v.v...)

Rất mong sự có mặt đầy đủ của các anh.

HQuang