>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 18-01-2006

Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng Trung tâm

Theo kết quả cuộc họp ngày 17-12-2005 của Hội đồng TTVLLT, BLĐ TTVLLT xin được thông báo như sau:

1. Giải thưởng Khoa học trẻ năm 2005 của TT VLLT (dành cho các cán bộ n/c trẻ có thành tích trong nghiên cứu khoa học, trị giá 2 triệu đồng) được trao cho Th.S Phùng Văn Đồng với các công trình: Phung Van Dong and Hoang Ngoc Long, Eur. Phys. J. C 42, (2005) 325–329, [arXiv: hep-ph/0506022 (baqn2)] , "U(1)Q invariance and SU(3)C x SU(3)L x U(1)X models with be-ta arbitrary".; Phung Van Dong and Hoang Ngoc Long, [arXiv: hep-ph/0509007 (zzxf4)], submitted to Phys. Rev. Letts. "Surface Integral of Babu diagram."; Phung Van Dong and Hoang Ngoc Long, [arXiv: hep-ph/0507155 (5trf2)], submitted to Int. J. Mod. Phys. A, "Electric Charge Quantization in SU}(3)C x SU}(3)L x U(1)N Models."

2. Thống nhất việc thực hiện hỗ trợ cho nghiên cứu và đào tạo như sau:
* Hỗ trợ cho mỗi bài đăng ở các tạp chí Quốc tế: 1 triệu đồng
* Hỗ trợ cho mỗi bài đăng ở Proceedings các Hội nghị Quốc tế, Commun. in Phys.: 300 nghìn đồng
* Hỗ trợ cho mỗi bài đăng ở Proceedings các Hội nghị và các tạp chí còn lại trong nước: 100 nghìn đồng
* Giải thưởng Khoa học trẻ năm 2006: 2 triệu đồng
* Hỗ trợ cho cán bộ hướng dẫn Cao học của Viện VL&ĐT: 500 nghìn đồng (nhận sau khi bảo vệ)
* Hỗ trợ cho cán bộ hướng dẫn NCS của Viện VL&ĐT: 1 triệu đồng (nhận sau khi bảo vệ)
* Hỗ trợ cho cán bộ hướng dẫn NCS là người của TTVLLT: 2 triệu đồng/1 năm
* Hỗ trợ cho cán bộ giảng dạy cho Cao học của Viện VL&ĐT: 500 nghìn đồng/1 học trình
* Hỗ trợ cho cán bộ làm xemina của TT VLLT: 200 nghìn đồng

T/m Ban lãnh đạo TTVLLT: Nguyễn Hồng Quang.