>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 01-11-2006

Lớp học lần thứ 5 và Hội thảo lần thứ 4 về Mô phỏng và Vật lý mô hình hóa (22-24/11/2006)

Kính gửi mọi người quan tâm,

Tiếp tục các Lớp học và Hội thảo trước đây về Vật lý Mô hình hoá, năm nay Ban tổ chức (BTC) kính mời tất cả những ai quan tâm đăng ký tham dự Lớp học lần thứ 5 và Hội thảo lần thứ 4 về Mô phỏng và Vật lý mô hình hoá, dự kiến sẽ tổ chức trong ba ngày 22-24 tháng 11 năm 2006 (Lớp học vào hai ngày 22-23/11 và Hội thảo vào ngày 24/11). Nội dung của Lớp học năm nay sẽ về chủ đề "mô phỏng các sinh phân tử và các hệ nano".

Địa điểm tổ chức: Viện Vật lý và Điện tử (IPE), 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Hạn đăng ký: trước ngày 15/11/2006.

Thông tin cập nhật về lớp học xin mời xem trên trang web:
http://www.iop.vast.ac.vn/theor/smp/5th/