>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

28-12-2010Thông báo kết quả họp Hội đồng TTVLLT
27-12-2010Quantum Mechanics Lectures in IOP by Prof. Sally Seidel (University of New Mexico)
24-12-2010Thông báo họp Hội đồng hai trung tâm VLLT & VLTT
05-11-2010Họp tổng kết năm 2010 của TT VLLT và TT VLTT (12/11/2010)
20-10-2010Thông báo về cuộc họp TT VLLT và TT VLTT ngày 28/9/2010
22-09-2010Họp hai Trung tâm VLLT & VLTT, 10h00 Thứ Ba 28/9/2010
01-09-2010Lớp học Vật lý Việt Nam XVI (VSOP16, Hanoi, 12-24/12/2010)
01-09-2010APW-9 on Materials Physics (Hanoi, 12-15/12/2010)
27-08-2010Thông báo kết quả họp Hội đồng TTVLLT (tin nội bộ)
19-08-2010Thông báo họp Hội đồng TTVLLT& TTVLTT
30-07-2010Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 7 (Hà Nội, 8-12/11/2010)
01-07-2010Thông báo về việc hỗ trợ tham dự HNVLLT TQ 35 Tp. HCM
17-06-2010The International Conference on Frustrated Spin Systems, Cold Atoms and Nanomaterials (Hanoi, 14-16 July 2010)
24-03-2010Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 35 (Tp Hồ Chí Minh, 2-6/8/2010)
08-03-2010Thông báo họp Hội đồng TTVLLT
25-02-2010Hội thảo quốc tế về Vật lý sinh học tính toán
27-01-2010Báo cáo tài chính nguồn ĐTCSLT_09
01-01-2010Hướng dẫn cài đặt máy in HP2055