>> Center for Computational Physics

Activities

News

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

27-12-2008Đăng ký đề tài NCCB năm 2009
05-12-2008The First School on Physics at the LHC (Hanoi, 5 - 10 January 2009)
02-12-2008Báo cáo tài chính nguồn ĐTCSLT
25-11-2008Thông báo họp Trung tâm và đăng ký nhóm nghiên cứu
08-11-20087th School and Workshop on Simulation and Modeling Physics
(Hanoi, 15-18 December 2008)

08-10-2008Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TT VLLT, ngày 07-10-2008
10-09-2008Thông báo về cuộc họp TTVLLT, ngày 09/09/2008
05-09-2008Thông báo họp TTVLLT, 10g00 Thứ Ba, ngày 09/09/2008
19-06-2008Báo cáo tổng kết in ấn
11-03-2008Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 33
(Đà Nẵng, 04 - 07/8/2008)

31-01-2008Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TT VLLT, ngày 29-01-2008
25-01-2008Họp Trung tâm Vật lý lý thuyết (29-1-2008)