>> Center for Computational Physics

Activities

News

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

12-12-2007Báo cáo tổng kết Trung tâm VLLT năm 2007
13-11-2007Thông báo họp Trung tâm Vật lý lý thuyết
15-10-2007The 6th School on Simulation and Modeling Physics: Ab-initio methods and their applications (27-29/11/2007)
27-09-2007Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng Trung tâm Vật lý lý thuyết (18/9/2007)
12-09-2007Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 14 (Quy Nhơn, 03/01 - 16/01/2008)
07-09-2007Asian School on "Advanced Computing and GRID technologies for Research" (Hanoi, 5-16 November 2007)
04-07-2007Tổng kết phí sử dụng máy in từ 1/1/2007 tới 30/6/2007
31-05-2007Thông báo của Công đoàn Trung tâm Vật lý lý thuyết về việc đi nghỉ tại Nha Trang
03-05-2007Thông báo về cuộc họp Hội đồng TT VLLT, ngày 24-4-2007
27-04-2007Về hệ thống cụm máy tính (cluster)
23-04-2007Thông báo về đề xuất đề tài KHCN cấp Viện KH&CN VN cho năm 2008-2009
18-04-2007Thông báo họp Hội đồng TTVLLT
16-04-2007Dự án mua trang thiết bị năm 2007 - 2008
04-03-2007Hội nghị Vật lý Châu Á Thái Bình dương X (21-24/8/2007)
16-02-2007Hội nghị Vật lý Lý thuyết Toàn quốc lần thứ 32 (Nha Trang, 06 - 09/8/2007)
13-02-2007Thông báo hướng dẫn báo cáo kết quả và tình hình thực hiện đề tài NCCB
07-02-2007Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TTVLLT, ngày 06-02-2007
30-01-2007Thông báo họp, seminar và liên hoan TT VLLT, Thứ Ba, 06-2-2007
17-01-2007Gặp mặt với GS. Willis Lin, NCU, Taiwan, 9h30AM, 19-01-2007
02-01-2007Tổng kết phí sử dụng máy in từ 1/9/2006 tới 31/12/2006