>> Center for Computational Physics

Activities

News

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

22-11-2006Báo cáo Tổng kết năm 2006 của Trung tâm Vật lý lý thuyết
13-11-2006Họp tổng kết năm 2006 của TT VLLT
08-11-2006Lễ công bố quyết định công nhận chức danh GS, PGS năm 2006
02-11-2006Thông báo xemina của Viện Vật lý và Điện tử
01-11-2006Lớp học lần thứ 5 và Hội thảo lần thứ 4 về Mô phỏng và Vật lý mô hình hóa (22-24/11/2006)
01-11-2006Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 13 (Nha Trang, 25/12/2006-06/01/2007)
10-10-2006Hội thảo quốc tế 1st IWOFM - 3rd IWONN (Hạ Long, 6-9/12/2006)
26-09-2006Hawking's talk at CERN
22-05-2006Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng Trung tâm
15-05-2006Thông báo xét tuyển hợp đồng
18-04-2006Thông báo về máy in (Nội bộ)
10-04-2006Thông báo về việc tiến hành nâng cấp điều kiện làm việc
27-02-2006Thông báo về Hội nghị Quốc tế: 6th Rencontres du Vietnam Hanoi, August 6-12, 2006 Nanophysics: from fundamentals to applications
21-02-2006Thông báo về máy in HP1100 (Nội bộ)
18-01-2006Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng Trung tâm
17-01-2006Mời họp