>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Bá ÂnCộng tác viên

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Email:nbaniop.vast.ac.vn
Nơi công tác:Đại học Thăng Long
Chức danh:
Lĩnh vực nghiên cứu:quang lượng tử, thông tin lượng tử

> Công bố khoa học của Nguyễn Bá Ân