>> Center for Computational Physics

People

Dang Van SoaAssociate

Degree:Ph.D.
Academic title:Professor
Email:dvsoaiop.vast.vn
Workplace:Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Position:Giảng viên
Field of interest:High Energy Physics

> Publications of Dang Van Soa