>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Vinh QuangNghiên cứu viên chính

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Email:nvquangiop.vast.ac.vn
Nơi công tác:
Chức danh:
Lĩnh vực nghiên cứu:vật lý toán

> Công bố khoa học của Nguyễn Vinh Quang