>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Toàn ThắngNghiên cứu viên cao cấp

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Giáo sư
Phòng làm việc:18
Điện thoại:+84 024 37660222
Fax:+84 024 37662107
Email:ntthangiop.vast.ac.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:vật lý chất rắn

> Công bố khoa học của Nguyễn Toàn Thắng