>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lê Thọ HuệNghiên cứu viên

Học vị:Tiến sỹ
Phòng làm việc:15
Điện thoại:+84 024 37661095
Fax:+84 024 37661095
Email:lthueiop.vast.ac.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết trường

> Công bố khoa học của Lê Thọ Huệ