Institute of Physics    Center for Theoretical Physics    Center for Computational Physics

Quantum Mechanics Lectures (Part II)
at Institute of Physics, VAST, Hanoi

13/6/2011 - 1/7/2011

Prof. Sally Seidel
(University of New Mexico)

http://www-hep.phys.unm.edu/~seidel/VEF2

Advanced QM Syllabus
Advanced QM Lectures 1-10 (pptx) (PDF)
Advanced QM Lectures 11-20 (pptx) (PDF)
Advanced QM Lectures 21-30 (pptx) (PDF)
Advanced QM Homework questions (ppt) (PDF)
Reading on MRI
Reading on EM Lagrangian
Reading on Spin 1
Reading on Units


CERTIFICATES:

(Click on image to download)

Short Course on Particle Physics

Particle Physics Syllabus
Informal notes on Particle Physics-1
Informal notes on Particle Physics-2
Informal notes on Particle Physics-3
Informal notes on Particle Physics-4
Informal notes on Particle Physics-5
Informal notes on Particle Physics-6
Informal notes on Particle Physics-7
Informal notes on Particle Physics-8
Informal notes on Particle Physics-9
Informal notes on Particle Physics-10
Informal notes on Particle Physics-11
Particle Homework 1
Particle Homework 2
Particle Homework 3
Particle Homework 4
Particle Homework 5


Quantum Mechanics Lectures (Part I)
at Institute of Physics, VAST, Hanoi

Prof. Sally Seidel
(University of New Mexico)

http://www-hep.phys.unm.edu/~seidel/VEF

Welcome
Syllabus
Lectures 1-10
Lectures 11-20
Lectures 21-30
Homework questions
Formalism supplement
Colloquium


CERTIFICATES:

(Click on image to download)


Sponsored by:

Vietnam Education Foundation
U.S. Faculty Scholar Program>>> More photos with VEF representatives (Dec 31, 2010)

>>>Group Photos (Jan 14, 2011)


Tủ sách "Khoa học và Khám phá" trao phần quà là cuốn "Thế giới lượng tử kỳ bí" của Silvia Aroyo Camejo cho 5 em học viên xuất sắc nhất của khóa học. Dưới đây là hình bìa của cuốn sách (bấm vào hình để xem thêm chi tiết).Địa chỉ của "Khoa học và Khám phá":
Nhà 24, Ngõ 24, Nguyễn Công Hoan, Q. Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37245338
http://www.khoahocvakhampha.com.vn/