>> Center for Computational Physics

Research

Research grants


NoGrant titleTime of proceedingDirectorType of grant
1Các pha tô pô, trật tự tầm xa và đa thành phần trong các mô hình lượng tử 3/2018-3/2020Trần Minh TiếnGrant funded by NAFOSTED
2Vật lý mới trong các mô hình bất đối xứng trái phải 4/2017-4/2019Phùng Văn ĐồngGrant funded by NAFOSTED
3Truyền dẫn điện tử không cân bằng qua các hệ chấm lượng tử trong chế độ Kondo 4/2017-4/2019Nguyễn Thị Kim ThanhGrant funded by NAFOSTED
4Trường vô hướng trong một số mô hình vật lý mới và các vấn đề của vật lý neutrino và vũ trụ học 12/2017-12/2019Nguyễn Anh KỳGrant funded by NAFOSTED
5Cách tiếp cận lai cho xử lý thông tin lượng tử 10/10/2017 – 30/9/2019Nguyễn Bá ÂnGrant funded by NAFOSTED
6Tương quan điện tử và định xứ Anderson trên mạng quang học trật tự và không trật tự 12/2017-12/2019Hoàng Anh TuấnGrant funded by NAFOSTED
7Vật lý mới từ tương tác Higgs boson trong các mô hình mở rộng mô hình chuẩn 12/2017-12/2019Lê Thọ HuệGrant funded by NAFOSTED
8Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt 12/2017-12/2019Đỗ Thị HươngGrant funded by NAFOSTED
9Nghiên cứu các tính chất quang học của nước và các dung dịch điện phân có chứa nước lân cận màng trao đổi proton bằng phương pháp lase 1/2016-12/2017Nguuyễn Trí LânGrant for international cooperation funded by VAST
10Tán xạ hai kênh của các exciton siêu lạnh và trở ngại trên đường tìm kiếm ngưng tụ Bose-Einstein trong bán dẫn Cu2O 3/2015-3/2017Hoàng Ngọc CầmGrant funded by NAFOSTED
11Investigation of Electronic Structures and Properties of Low-dimensional Semiconductor Systems. 2009 - 2012Nguyễn Hồng QuangGrant funded by NAFOSTED