>> Center for Computational Physics

Research

Research grants


NoGrant titleTime of proceedingDirectorType of grant
1Các pha kỳ lạ trong các mô hình lý thuyết cho vật liệu lượng tử 4/2020 - 4/2022Trần Minh TiếnGrant funded by NAFOSTED
2Neutrino physics and related topics 4/2020 - 4/2022Đinh Nguyên DinhGrant funded by NAFOSTED