>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


STTTên đề tàiThời gian thực hiệnChủ nhiệm đề tàiLoại đề tài
1Các pha tô pô, trật tự tầm xa và đa thành phần trong các mô hình lượng tử 3/2018-3/2020Trần Minh TiếnĐề tài NAFOSTED
2Vật lý mới trong các mô hình bất đối xứng trái phải 4/2017-4/2019Phùng Văn ĐồngĐề tài NAFOSTED
3Truyền dẫn điện tử không cân bằng qua các hệ chấm lượng tử trong chế độ Kondo 4/2017-4/2019Nguyễn Thị Kim ThanhĐề tài NAFOSTED
4Trường vô hướng trong một số mô hình vật lý mới và các vấn đề của vật lý neutrino và vũ trụ học 12/2017-12/2019Nguyễn Anh KỳĐề tài NAFOSTED
5Cách tiếp cận lai cho xử lý thông tin lượng tử 10/10/2017 – 30/9/2019Nguyễn Bá ÂnĐề tài NAFOSTED
6Tương quan điện tử và định xứ Anderson trên mạng quang học trật tự và không trật tự 12/2017-12/2019Hoàng Anh TuấnĐề tài NAFOSTED
7Vật lý mới từ tương tác Higgs boson trong các mô hình mở rộng mô hình chuẩn 12/2017-12/2019Lê Thọ HuệĐề tài NAFOSTED
8Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt 12/2017-12/2019Đỗ Thị HươngĐề tài NAFOSTED
9Nghiên cứu các tính chất quang học của nước và các dung dịch điện phân có chứa nước lân cận màng trao đổi proton bằng phương pháp laser 1/2016-12/2017Nguuyễn Trí LânĐề tài HTQT cấp Viện KHCNVN
10Tán xạ hai kênh của các exciton siêu lạnh và trở ngại trên đường tìm kiếm ngưng tụ Bose-Einstein trong bán dẫn Cu2O 3/2015-3/2017Hoàng Ngọc CầmĐề tài NAFOSTED
11Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện tử của các hệ bán dẫn thấp chiều 2009 - 2012Nguyễn Hồng QuangĐề tài NAFOSTED