>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


STTTên đề tàiThời gian thực hiệnChủ nhiệm đề tàiLoại đề tài
1Các pha kỳ lạ trong các mô hình lý thuyết cho vật liệu lượng tử 4/2020 - 4/2022Trần Minh TiếnĐề tài NAFOSTED
2Vật lý neutrino và các vấn đề liên quan 4/2020 - 4/2022Đinh Nguyên DinhĐề tài NAFOSTED