43rd National Conference on Theoretical Physics (NCTP-43)
Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 43
Quy Nhơn, 30 July - 2 August, 2018

List of participants

Registered participants

No. Last name Middle name First name Affiliation Country
1Đặng Đình LongVNU-University of Engineering and TechnologyViet Nam
2Đinh Quang VinhFaculty of Physics, HNUEViet Nam
3Dương Thị MânInstitute of Physics, VASTViet Nam
4Hoang Van HungHo Chi Minh City University of EducationViet Nam
5Huynh Anh HuyCan Tho UniversityViet Nam
6Mai Thi LanHanoi University of Science and TechnologyViet Nam
7Nguyen Ngoc HieuDuy Tan UniversityViet Nam
8NGUYEN Thi Thuy NhungInstitute of Physics, Vietnam Academy of Science and TechnologyViet Nam
9Nguyen Van ChuongHọc viện Kỹ thuật Quân sựViet Nam
10Pham Nguyen Hoang ThinhVNU-HCMC university of scienceViet Nam
11Phan Van NhamDuy Tan UniversityViet Nam
12Trần Viết Nhân HàoKhoa Vật lý-Trường Đại học Sư Phạm HuếViet Nam
13Trịnh Xuân HoàngInstitute of Physics, VASTViet Nam
14Trương Minh ĐứcĐại học Sư phạm, Đại học HuếViet Nam

_________________
Institute of Physics, VAST   |   Center for Theoretical Physics   |   Center for Computational Physics

© 2012-2018 Center for Theoretical Physics & Center for Computational Physics
Institute of Physics, VAST, 10 Dao Tan, Hanoi, Vietnam