>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

Lớp học lần thứ và Hội thảo về Mô phỏng và Vật lý Mô hình hóa
15/12 - 18/12/2008
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 33
04/08 - 07/08/2008
Thành phố Đà Nẵng

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 14
03/01 - 16/01/2008
Quy Nhơn