>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

Lớp học Mô phỏng và Vật lý Mô hình hóa lần thứ 6: Các phương pháp ab-initio và ứng dụng
27/11 - 29/11/2007
Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Hội nghị Vật lý Lý thuyết Toàn quốc lần thứ 32
06/08 - 09/08/2007
Tp. Nha Trang

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 13
25/12/2006 - 06/01/2007
Nha Trang