>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 10
29/12/2003 - 09/01/2004
TP Huế

Lớp học về mô phỏng và vật lý mô hình hóa lần thứ 2
23/12 - 25/12/2003
Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 28
12/08 - 15/08/2003
Sầm Sơn, Thanh Hóa