Chu kỳ:

Search:

 


 1. Ensemble of gold-patchy nanoparticles with multiple hot-spots for plasmon-enhanced vibrational sprectroscopy
 2. Thang Duy Dao, Thi Ha Lien Nghiem, Kai Chen and Tadaaki Nagao,

  Proceeding of SPIE (the international society for optics and photonics) , 992904 (2016).

 3. Optical features of spherical gold nanoparticle-doped solid-state dye laser medium
 4. D. Q. Hoa, N. T. H. Lien, V. T. T. Duong, V. Duong and N. T. M. An,

  Journal of Electronic Materials 45, 2484 (2016).

 5. Study of a Strong Luminescent Core Shell Nanocomposite of Europium Complex Coated on Gold Nanoparticles: Synthesis and Properties
 6. Hoang Thi Khuyen, Tran Thu Huong, ..., Nguyen Thanh Binh, ..., Nghiem Thi Ha Lien and Pham Anh Tuan,

  Journal of Electronic Materials 45, 4400–4406 (2016).

 7. Preparation and characterization of silica–gold core–shell nanoparticles
 8. Thi Ha Lien Nghiem, Tuyet Ngan Le, Thi Hue Do, Thị Thuy Duong Vu, Quang Hoa Do and Hong Nhung Tran,

  Journal of Nanoparticle Research 15, 2091 (2013).

 9. Surface plasmon resonances of protein-conjugated gold nanoparticles on graphitic substrates
 10. Anh D. Phan, Trinh X. Hoang, Thi H. L. Nghiem and Lilia M. Woods1 ,

  Appl. Phys. Lett. 103, 163702 (2013).

 11. Chế tao, nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano ormosil chứa tâm mầu có các nhóm chức năng và ứng dụng đánh dấu sinh học.
 12. Phạm Minh Tân, Trần Thu Trang, Trần Thu Thủy, Nghiêm Thị Hà Liên, Vũ Thị Thùy Dương, Tống Kim Thuần and Trần Hồng Nhung,

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ (ISBN: 186796) 96, 59 (2012).

 13. Phát triển hệ đếm đơn photon tương quan thời gian, ứng dụng khảo sát hiệu suất truyền năng lượng giữa phân tử chất màu Rh6G tới hạt nano vàng
 14. Dao Duy Thang, Nguyen Dinh Hoang, Phung Viet Tiep, Nguyen T. Thanh Bao, Vu Thi Bich, Nghiem T. Ha Lien, Nguyen Thanh Binh and Dinh Van Trung,

  Adv. Opts., Photonics, Spectroscopy and Applications VI, 745-750 (2011).

 15. Laser properties of dye solution doped nanogold
 16. Do Quang Hoa, Nghiem T. Ha Lien, Chu Viet Ha, Nguyen Trong Nghia, Vu T. Thuy Duong and Tran Hong Nhung,

  Adv. Opts., Photonics, Spectroscopy and Applications VI, 302-305 (2011).

 17. The quest for high dynamic range detection systems for biomedical diagnosis in thick tissue or whole organs
 18. E Tinet, K Zarychta, Nghiem T. Ha Lien, S Avrillier, J-M Tualle and D Ettori,

  Adv. Opts., Photonics, Spectroscopy and Applications VI, 136-143 (2011).

 19. Chế tạo hạt nano vàng bọc protein BSA và gắn kết với kháng thể phage đặc hiệu HER2 nhằm ứng dụng trong các phép thử miễn dịch hiện mầu
 20. Nghiêm Thị Hà Liên, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Xuân Hòa, Mạc Đinh Thiết and Lã Thị Huyền ,

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ (ISBN: 186796) 48, 562-568 (2010).||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn