Thông tin cá nhân

  • Họ và Tên: Nguyễn Thị Lâm Hoài
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức danh: Nghiên cứu viên.
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý lý thuyết.
  • Điện thoại cơ quan : +84 4 3766 2164
  • Fax : 84437669050
  • Email : nlhoai@iop.vast.ac.vn

Các công bố khoa học của TS. Nguyễn Thị Lâm Hoài

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn