VIỆN VẬT LÝ

NHIỆM VỤ CẤP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Trang chủ IOP Đề tài theo 7 hướng ưu tiên Đề tài Độc lập trẻ Đề tài thuộc chương trình Vật lý đến năm 2020 Đề tài hợp tác quốc tế
TT Tên đề tài Chủ nhiệm ĐT và thành viên chính Mục tiêu nhiệm vụ Nội dung nghiên cứu chính Kinh phí thực hiện Năm bắt đầu Năm kết thúc
1Nghiên cứu, phát triển hệ đo quang phổ bơm-dò ứng dụng nghiên cứu quang phổ cực nhanh.Nguyễn Thanh Bình- Nghiên cứu, phát triển hệ quang phổ bơm-dò
- Sử dụng hệ quang phổ bơm - dò nghiên cứu thử nghiệm quá trình động học cực nhanh xảy ra trong phân tử, vật liệu nano.
- Tăng cường năng lực nghiên cứu. Góp phần đào tạo cán bộ.
- Thiết kế hệ thống xác định chức năng hoạt động của từng module riêng biệt
- Khảo sát đặc trưng, tối ưu hóa hoạt động hệ các module riêng biệt trong hệ quang phổ bơm - dò
- Tích hợp toàn bộ các module riêng lẻ thành hệ thống nhất – Hệ quang phổ bơm - dò.
- Viết chương trình điều khiển đồng bộ toàn bộ hệ thống, đo đạc xử lý và thu nhận số liệu.
- Đo đạc khảo sát tính ổn định của hệ đo, Thử nghiệm đo đạc với một số mẫu chuẩn.
60020152018
2Đo đạc hiệu ứng tăng cường trường bức xạ quanh đơn hạt nano kim loại dựa trên đầu dò quang học trường gần độ phân giải nanomet.Nguyễn Thị Thanh BảoXây dựng một thiết bị đo đạc hiệu ứng tăng cường trường bức xạ quanh đơn hạt nano kim loại dựa trên đầu dò quang học trường gần độ phân giải nano-mét.Chế tạo đầu dò quang học sợi quang.
Chế tạo hệ đo bức xạ quang học trường gần.
Phát triển phần mềm điều khiển thiết bị đo.
Đo đạc phân bố trường bức xạ và hiệu ứng tăng cường trường bức xạ quanh đơn hạt nano kim loại.
60020182019