VIỆN VẬT LÝ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
Trang chủ IOP Nhiệm vụ Nghị định thư Đề tài NCCB Quỹ Nafosted
TT Tên đề tài Chủ nhiệm ĐT và thành viên chính Mục tiêu nhiệm vụ Nội dung nghiên cứu chính Kinh phí thực hiện Năm bắt đầu Năm kết thúc
1Nghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng trong không khí thông qua chỉ thị rêu Barbula indicaLê Hồng KhiêmNghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng trong không khí tại Hà Nội và Hải Phòng sử dụng chỉ thị sinh học rêu.Nghiên cứu độc học kim loại trong môi trường khí. Nghiên cứu phương pháp luận đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong không khí thông qua phân tích rêu. Lấy mẫu rêu tại các vị trí khảo sát. Phân tích kích hoạt notron xác định hàm lượng các nguyên tố. Phân tích thống kê đa biến để tìm nguồn gốc ô nhiễm. Xây dựng bản đồ ô nhiễm kim loại nặng trong không khí tại Hà Nội và Hải Phòng.360020182020