VIỆN VẬT LÝ

ĐỀ TÀI KHÁC TỪ CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCN VN

Trang chủ IOP Đề tài hỗ trợ NCV cao cấp và các đề tài khác
TT Tên đề tài Chủ nhiệm ĐT và thành viên chính Mục tiêu nhiệm vụ Nội dung nghiên cứu chính Kinh phí thực hiện Năm bắt đầu Năm kết thúc
1Áp dụng sáng chế “Máy phát laze màu phản hồi phân bố dập tắt” theo văn bằng bảo hộ số 10311 cấp ngày 23/5/2012 để chế tạo hệ laze màu xung pico-giây đơn sắc cao, lựa chọn bước sóng bằng kỹ thuật phản hồi phân bố dập tắt dao động ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, đời sống và kiểm soát ô nhiễm.Đỗ Quang HòaChế tạo máy laser màu phản hồi phân bố dập tắt theo sáng chế số 10311.Chế tạo hai máy phát laser.340020172019
2Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2019Trần Minh TiếnNghiên cứu về mô hình lý thuyết có tương quan điện tử hay không có tương quan điện tử nhưng bổ sung thêm các đặc tính đặc biệt như dải năng lượng phẳng, electron Dirac, liên kết spin-quỹ đạo, đa thành phần...Nghiên cứu vai trò cạnh tranh lẫn nhau giữa liên kết spin-quỹ đạo, biến điệu mạng tinh thể và từ trường ngoài trong mô hình Lieb.12020192019
3Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2019Đỗ Quang HòaChế tạo môi trường hoạt chất laser màu rắn pha tạp nano vàng thanh.Chế tạo mẫu
Báo cáo kết quả hội nghị khoa học
12020192019
4Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2019 Nguyễn Anh KỳMục tiêu của chúng tôi là phát triển nhóm nghiên cứu tiếp cận với khoa học quốc tế hiện đại cả về mặt lý thuyết lẫn về mặt thực nghiệm. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các cán bộ nghiên cứu thuộc một số cơ quan khác nhau (viện, học viện và trường đại học) và tiến hành nghiên cứu cả lý thuyết và thực nghiệm.
Phạm vi nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các vấn đề thuộc vật lý toán (lý thuyết nhóm, nhóm lượng tử, siêu đối xứng, lý thuyết trường bảo giác, v.v…), vật lý năng lượng cao (mô hình chuẩn và các mở rộng) và vũ trụ học (lý thuyết tương đối tổng quát, các mở rộng và ứng dụng vũ trụ học) là những lĩnh vực luôn luôn liên quan mật thiết với nhau. Chúng tôi nghiên cứu lý thuyết kết hợp với hợp tác quốc tế về thực nghiệm như tham gia các chương trình thí nghiệm quốc tế như Belle-II, T2K, v.v...
12020192019
5Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2019.Hoàng Anh TuấnNghiên cứu chuyển pha kim loại điện môi trong các hệ tương quan và bất trật tự- Giản đồ pha kim loại – điện môi trong mô hình Anderson – Hubbard
- Chuyển pha Mott trong mô hình ionic Hubbard bất cân bằng khối lượng
12020192019
6Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2019Nguyễn Hồng QuangNghiên cứu biexciton được hình thành bởi hai cặp điện tử - lỗ trống trong hệ chấm lượng tử hai chiều (2D) được đặt trong từ trường ngoài.- Tổng quan về hệ biexciton. Hàm sóng trạng thái và năng lượng liên kết của biexciton trong hệ chấm lượng tử 2D
- Xây dựng thuật toán và lập trình để tính và khảo sát ảnh hưởng của hiệu ứng giam cầm lượng tử và từ trường ngoài đối với trạng thái và năng lượng liên kết của biexciton.
12020192019
7Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2019Lê Hồng KhiêmNghiên cứu vật liệu dùng kỹ thuật hạt nhân; Nghiên cứu ô nhiễm không khí dùng chỉ thị sinh học.Làm thí nghiệm nghiên cứu cấu trúc vật liệu dùng tán xạ ngược Rutherford. Nghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng trong không khí dùng chỉ thị sinh học rêu kết hợp với phương pháp phân tích PIXE.12020192019
8Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2019Trịnh Xuân HoàngNghiên cứu về động lực cuốn protein trong môi trường tế bào, các cấu trúc cuốn của polymer dạng ống, cơ chế cuốn của insulinNghiên cứu về động lực cuốn protein trong môi trường tế bào, các cấu trúc cuốn của polymer dạng ống, cơ chế cuốn của insulin12020192019
9Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho NCVCC năm 2019Nguyễn Đại HưngPhát triển bộ khuếch đại các xung laser và tổng quan các ứng dụng laser xung tử ngoại trong nghiên cứu môi trường với phương pháp LIDAR;Nghiên cứu khoa học theo chuyên đề: 1) Phát triển bộ khuếch đại các xung laser và 2) Tổng quan các ứng dụng laser xung tử ngoại trong nghiên cứu môi trường với phương pháp LIDAR;
Mua sắm 01 trang thiết bị đo phục vụ cho hệ nghiên cứu và hỗ trợ đào tạo nhân lực KH&CN (nghiên cứu sinh và học viên cao học);
Tham dự hội nghị khoa học quốc tế tại nước ngoài.
12020192019