>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Các nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Danh sách   Ảnh  

TTHọ và tênNăm đạt học vị TSNgười hướng dẫn
1Nguyễn Bá Hưng 2018Trịnh Xuân Hoàng
2Bùi Phương Thúy 2016Trịnh Xuân Hoàng
3Chu Thùy Anh 2016Nguyễn Ái Việt
4Lê Thanh Hải 2014Nguyễn Như Đạt