>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Các nghiên cứu viên

Danh sách   Ảnh  

STTHọ và tênHọc vịChức danh KHDạng hợp đồngChức danh nghề nghiệp
1Chu Thùy AnhTSbiên chếnghiên cứu viên chính
2Trịnh Xuân HoàngTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
3Đỗ Thị NgaTSbiên chếnghiên cứu viên chính
4Nguyễn Thị Thùy NhungTSbiên chếnghiên cứu viên
5Nguyễn Huy ViệtTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp