>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Hoạt động

Thông báo

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

25-11-2016Giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2016
22-11-2016Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 của Trung tâm Vật lý tính toán
18-05-2016TS. Phùng Văn Đồng đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 dành cho nhà khoa học trẻ