>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Thị ThươngThành viên cũ

Học vị:Thạc sỹ
Email:nthuongiop.vast.vn
Nơi công tác:Trường Quốc tế về Nghiên cứu Tiên Tiến (SISSA), Trieste, Italy
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn