>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Phan Đức AnhCộng tác viên

Tiến sỹ Vật lý, Đại học Illinois Urbana-Champaign, 2018
Thạc sỹ Vật lý, Đại học Nam Florida, 2012
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009

Email:pdanhiop.vast.vn
Nơi công tác:Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa
Chức danh:
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý các chất cô đặc

> Công bố khoa học của Phan Đức Anh