>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Trần Nguyễn DũngThành viên cũ

Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009

Email:tndungiop.vast.vn
Nơi công tác:Trường quốc tế về nghiên cứu tiên tiến (SISSA), Trieste, Italy
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn