>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Phạm Công HuyNghiên cứu viên

Học vị:Cử nhân
Email:pchuyiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học California tại San Diego
Chức danh:Nghiên cứu viên sau tiến sỹ