>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Tô Thị ThảoCộng tác viên

TS Vật lý, Đại học Khoa học và Công nghệ Lille, Pháp, 2007
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000

Email:ttthaoiop.vast.vn
Nơi công tác:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội
Chức danh:Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất cô đặc, Vật lý sinh học

> Công bố khoa học của Tô Thị Thảo