>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Ái ViệtNghiên cứu viên cao cấp

Tiến sỹ Khoa học, Viện Vật lý lý thuyết, Viện Hàn lâm Khoa học Liên xô, Kiev (USSR), 1989
Tiến sỹ Vật lý, Viện Vật lý, Hà Nội, 1982
Cử nhân Vật lý, Đại học Quốc gia Belarus, Minsk (Liên xô), 1974

Chức danh khoa học:Giáo sư
Email:vietaiop.vast.vn
Nơi công tác:
Chức danh:
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn, Vật lý sinh học

> Công bố khoa học của Nguyễn Ái Việt