>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Văn LiễnCộng tác viên

Học vị:Tiến sỹ khoa học
Chức danh khoa học:Giáo sư
Email:nvlieniop.vast.vn
Nơi công tác:Viện Vật lý Y-Sinh học, Tp. Hồ Chí Minh
Chức danh:Cộng tác viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất cô đặc

> Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn