>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Việt HưngCộng tác viên

Tiến sỹ Vật lý, Đại học Paris Sud, 2010
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002

Email:hungiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Công giáo Louvain, Bỉ
Chức danh:Nghiên cứu viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn
Trang web cá nhân:http://vnguyen0202.webs.com/

> Công bố khoa học của Nguyễn Việt Hưng