>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Lê Duy MạnhCộng tác viên

Tiến sỹ Vật lý, National Central University, Đài Loan, 2014
Thạc sỹ Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 2005
Cử nhân Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 2003

Email:ldmanhiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Duy Tân, Hà Nội
Chức danh:Nghiên cứu viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học

> Công bố khoa học của Lê Duy Mạnh