>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Lê Thế AnhNghiên cứu viên

Tiến sỹ Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, 2014
Thạc sỹ Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, 2011
Cử nhân Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2009

Nơi công tác:RIKEN, Japan
Chức danh:Nghiên cứu viên sau tiến sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất cô đặc và Vật lý tính toán

> Công bố khoa học của Lê Thế Anh