>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Đỗ Ngọc HàNghiên cứu viên

Học vị:Cử nhân
Email:dnhaiop.vast.vn
Nơi công tác:
Chức danh:

> Công bố khoa học của Đỗ Ngọc Hà