>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Tô Duy QuangNghiên cứu viên

Cử nhân Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2012

Email:tdquangiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Bách khoa Paris
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý các chất cô đặc

> Công bố khoa học của Tô Duy Quang