>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Dương Ngọc MaiNghiên cứu viên

Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013

Email:dnmaiiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Paris-Sud, Paris, France
Chức danh:Cao học viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học

> Công bố khoa học của Dương Ngọc Mai