>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Bùi Thanh LiêmNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Email:btliemiop.vast.vn
Nơi công tác:
Chức danh:

> Công bố khoa học của Bùi Thanh Liêm