>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Hồ Lê Tuấn AnhThành viên cũ

Học vị:Thạc sỹ
Nơi công tác:Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học, Vật lý tính toán