>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Bùi Thị HạnhThành viên cũ

Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011

Email:bthanhiop.vast.vn
Nơi công tác:ICTP, Trieste, Italy
Chức danh:Sinh viên Diploma
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất cô đặc

> Công bố khoa học của Bùi Thị Hạnh