>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Phạm Tuấn AnhNghiên cứu viên

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, California, USA
Chức danh:Nghiên cứu sau tiến sỹ (Học bổng Lawrence)
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý các hệ cô đặc

> Công bố khoa học của Phạm Tuấn Anh