>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Vy Thị Hà MyThành viên cũ

Học vị:Thạc sỹ
Email:hamyiop.vast.vn
Nơi công tác:Ewha Womans University, Seoul, Hàn Quốc
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học