>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Mai ChungNghiên cứu viên

Thạc sỹ Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2012
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009

Email:nmchungiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Chức danh:Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý các hệ nano

> Công bố khoa học của Nguyễn Mai Chung